Účtovný výkaz

GASOTHERM - PLAST, s.r.o. (IČO: 34151869) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2020963846_IR_2011_2023688792012.TIF