Účtovný výkaz

GASOTHERM - PLAST, s.r.o. (IČO: 34151869) vykonala dňa 21.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD101_2020963846_IR_2010_631_2011_528316.TIF