Účtovný výkaz

GASOTHERM - PLAST, s.r.o. (IČO: 34151869) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD101_2020963846_IR_2012_2028947082013.TIF