Účtovný výkaz

GASOTHERM - PLAST, s.r.o. (IČO: 34151869) vykonala dňa 02.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Skenovaný dokument.TIF